Vysoká orientace na aplikace, blízkost ke koncovým zákazníkům, technické know-how ve všech fázích zákaznické podpory. To samo o sobě není v business line Infrastructure nic nového – osvědčuje se to už desítky let. Novinkou je rozhodnutí tyto silné stránky dále rozvíjet.

Trh infrastrukturních aplikací přinesl orientaci pro novou organizaci business line společnosti SIMONA. Uspořádání této oblasti aplikací bylo už před desítkami let zaměřeno na vysokou orientaci na aplikace, blízkost ke koncovým zákazníkům a technické know-how ve všech fázích zákaznické podpory.

Business line Infrastructure nabízí technické poradenství a dodává termoplastické potrubní systémy přizpůsobené potřebám a aplikacím. Hlavními cílovými skupinami jsou investoři a techničtí konzultanti, zejména v oblasti hospodaření s pitnou a odpadní vodou, ochranných potrubních systémů datových a silových kabelových instalací, drenážních systémů pro ochranu životního prostředí na skládkách a systémů dopravních cest.

Jasné odlišení od konkurence

Díky našemu kvalifikovanému aplikačnímu a projektovému know-how posilujeme postavení našich partnerů na trhu v oblasti obchodu a stavebnictví ve vysoce konkurenčním tržním prostředí. Zaměřujeme se na systémové nabídky, ale umíme obsloužit i specializované dílčí obory a pružně reagovat na individuální požadavky.

Odlišuje nás důkladná podpora při konstrukci, výpočtu a výběru typu pokládky potrubí.

Orientace na aplikace a zákazníky pro nás znamená optimální uspokojování různých potřeb všech účastníků procesu infrastrukturních projektů. Základními stavebními kameny jsou prvotřídní technický servis v každé fázi projektu, nabídka inteligentních a hospodárných výrobků, podpora koncových uživatelů při zpracovávání výrobků na místě a komplexní poprodejní servis.

Posílení digitalizace

Business line Infrastructure 2.0 chce a bude na těchto silných stránkách dále stavět. Do budoucna zde chceme prioritně rozšířit nabídku digitálních služeb a produktů. Patří sem výběr materiálů a surovin, intuitivní projektové dotazy na statické výpočty s podporou IT, nabídky e-learningu a mnoho dalších služeb podél celé customer journey. Je naším cílem vytvořit z mySIMONA platformu pro digitální služby.

Ještě ziskovější zaměření podle oblasti použití

Do budoucna chceme ještě více těžit ze základní orientace podle oblastí použití. Na velké infrastrukturní projekty často navazují průmyslové zóny, v nichž se používají výrobky našich business lines Industry a Building. Dopravní cesty, pro které dodáváme systémy drenážních trubek, jsou koncipovány pro zvýšenou poptávku po vlacích, pro jejichž vagony dodává naše business line Mobility desky pro vnitřní vybavení.

Růstový potenciál

  • Přechod na novou energetiku zvyšuje potřebu podzemních elektrických kabelů pro přenos energie z obnovitelných zdrojů. Společnost SIMONA vyvinula systémy kabelových trubek, které je chrání.
  • Bude se zvyšovat poptávka po vysokotlakých plynovodních systémech vhodných pro přepravu vodíku. K tomuto účelu se dobře hodí termoplastické potrubní systémy.
  • Stále častěji se budou používat bezvýkopové metody pokládky a sanace, protože snižují emise CO2 a náklady na instalaci. Společnost SIMONA má pro sanaci rozsáhlý sortiment výrobků.

Rychlá přeměna nových nápadů na nové výrobky

Základním předpokladem úspěšného naplňování našich cílů je rozvoj a sdílení znalostí o tržních trendech, projektech a souvislostech v aplikacích, které obsluhujeme. K tomu přispějeme aktivně zapojeným týmem na všech obchodních a technických pozicích. Dobrým příkladem je naše technická služba v terénu, která je už dnes aktivní a je v každodenním kontaktu s investory, technickými poradci, prodejci a stavebními firmami. Díky tomu máme rychlý a bezprostřední přístup k novým požadavkům trhu. Jejich výsledkem je pak podrobný seznam aktivit v oblasti vývoje produktů a služeb, který nám poskytuje nápady a podněty pro budoucí rozvoj business line. Společně s odborníky v našem Technical Service Centru a s otevřenými týmy ve výrobních závodech chceme tyto nápady rychle a efektivně proměňovat ve vysoce kvalitní výrobky. Požadavky zákazníků na specifická řešení i naše „technická kreativita“ zde často představují výzvu. Naši zaměstnanci v plastové dílně zde už nasbírali mnoho zkušeností. Právě tato schopnost poskytovat spolehlivá řešení nejnáročnějších aplikačních výzev nám dává jedinečné postavení v konkurenčním prostředí.

Aktivně zapojení lidé přesvědčí

Trh si žádá maximální spolehlivost a navrhování řešení podle požadavků zákazníka. Ať už se jedná o chemické know-how nebo dotazy týkající se nejhospodárnějšího potrubního systému pro běžné nebo nestandardní aplikace. Rozsáhlé portfolio výrobků z desek, trubek, standardizovaných a přizpůsobených trubkových tvarovek doplněné prvotřídními službami. Poskytujeme poradenství a informace o systémech. Kromě faktů o sortimentu a službách záleží v neposlední řadě také na lidech. Prodeji dlouhodobého investičního majetku, jako je termoplastický potrubní systém, předchází dlouhý a náročný konzultační proces, který končí až závěrečným jednáním o zakázce. Náš tým vysoce kvalifikovaných a zkušených odborníků přináší do každého projektu odhodlání a aktivní nasazení a já jsem hrdý na to, že mohu s tímto týmem a přímo v něm pracovat.

Tržní segmenty

Sanace

  • Řešení pro hospodaření s pitnou a odpadní vodou

Trubky na ochranu kabelů

  • Řešení pro ochranu citlivých datových a silových kabelových instalací

Drenáž

  • Řešení pro odvodnění dopravních cest a skládek odpadů

Vyplňte prosím formulář a kontaktujte odborníka ve společnosti SIMONA:

SIMONA AG

Business Line Manager
Holger Wobito

Formular Infrastruktur

Formular
* povinné pole