Kontakt Contact

Nová business line Industry. O co se jedná? Jakou má pozici? A především jak může vytvořit významnou přidanou hodnotu pro zákazníky a pro společnost SIMONA?

Základ je velmi stabilní. Společnost SIMONA se v této oblasti může opřít o desítky let zkušeností získaných na nesčetných projektech, o odborné znalosti, které se rovněž v průběhu času rozrůstaly, a o osvědčené specialisty pro každý segment trhu průmyslových aplikací.

Kromě toho má business line Industry ambici být do dvou až tří let vnímána zákazníky jako „lídr ve své třídě orientovaný na zákazníky“. S tím přímo souvisí komplexní optimalizace. Výrobky by měly být snadno použitelné a vysoce výkonné a služby pak kompetentní a orientované na aplikaci. To je zásadní. Mluvíme přece o aplikacích v průmyslu chemických procesů, polovodičovém průmyslu, těžebním průmyslu nebo lékařské technice, kde je bezpečnost naprosto zásadní a kde jde zároveň také o ochranu životního prostředí.

Větším porozuměním k lepším výsledkům

Aby bylo možné tyto požadavky splnit, bude business line Industry rozvíjet ještě hlubší porozumění: průmyslovým aplikacím, dynamice jejich trhu a technickým požadavkům. A stane se tak kompetentním partnerem v zákaznickém ekosystému. Který je schopen podporovat růst zákazníků a společnosti SIMONA – v širokém spektru oblastí a ve všech klíčových otázkách. Příkladem je přeprava a skladování agresivních médií v zařízeních a závodech chemického průmyslu.

Nebo třeba dimenzování plastů pro mokré chemické procesy a čištění a zpracování odpadních vod v továrnách na polovodiče, baterie a fotovoltaiku. Nebo pokud jde o plánování odsolování mořské vody. I zde se SIMONA snaží svým zákazníkům nabídnout ty nejlepší produkty a řešení – od potrubní v zařízeních pro reverzní osmózu až po úpravu, přepravu a skladování pitné vody.

Vytváření synergií se třemi veličinami: péče o zákazníky, odborné poradenství, specialisté v oboru

To vše samozřejmě na základě kompetentního technického poradenství. Totéž platí pro těžební průmysl, kde je společnost SIMONA schopna specifikovat vysoce odolné výrobky pro přepravu abrazivních médií v pevném skupenství, čímž zákazníkům pomocí špičkových výrobků prodlužuje cykly údržby. A konečně, přínos společnosti SIMONA pro lékařskou techniku: aby byly ortézy a protézy bezpečnější, šetrnější k pokožce a pohodlnější pro pacienty.

Technické poradenství: klíč k většímu růstu!

Větší růst, větší podíl na trhu s termoplasty

Za tímto účelem společnost SIMONA investuje do všech oblastí. To zahrnuje intenzivní analýzu rozhodovacích procesů a dodavatelských řetězců v jednotlivých tržních segmentech, jakož i sladění produktových řešení a služeb s procesy a požadavky zákazníků. Kromě toho společnost SIMONA využívá své obsáhlé odborné znalosti v oblasti materiálové techniky a technologických postupů jako modelový příklad pro využití vlastních výrobků a služeb v dalších průmyslových aplikacích a regionech.

S tím souvisí rozhodující motivace: být hybnou silou vývoje nových produktů a služeb, a ne ho jen sledovat. Za tímto účelem byla vytvořena organizace, která spojuje silné stránky naší vysoce zkušené a místní péče o zákazníky a vysoké úrovně technického poradenství s touto motivací odborníků společnosti SIMONA v daných segmentech trhu.

Vytváření přidané hodnoty včasným rozpoznáním trendů

Celkově to vytváří synergie s jasným efektem: trendy lze identifikovat dříve. Dobrý základ pro vývoj inovativních produktů s inženýry a produktovými manažery, které vytvářejí přidanou hodnotu.

V dodavatelském řetězci našich zákazníků se zaměřujeme na různé cílové skupiny – od koncových uživatelů přes generální dodavatele a provozovatele až po realizátory projektů. V tomto ohledu je zcela zásadní, že obchodování s technickými plasty zůstává klíčovým pilířem obchodního modelu společnosti SIMONA. Nadále působí jako cenný partner obchodu, s nímž lze společně identifikovat a rozvíjet potenciál a úspěšně rozšiřovat zákaznickou základnu.

Spolupráce mezi business lines společnosti SIMONA

Stejně důležité pro úspěch je identifikovat a podporovat synergie mezi business lines společnosti SIMONA. Přínosy jsou patrné mimo jiné ve spolupráci s business line Infrastructure. Díky ní je možné včas identifikovat velké stavební a výrobní projekty. Tímto způsobem lze už v rané fázi specifikovat výrobky pro vybavení v různých oborech, od inženýrských staveb až po výrobní zařízení. Intenzivní výměna informací s Technical Service Centrem a produktovým managementem zajišťuje dvě věci najednou: nejlepší technickou podporu a sortiment výrobků dostupný „just in time“.

Business line Industry v kostce:

 • 5 segmentů trhu chemický průmysl, polovodičový průmysl, těžební průmysl, úprava vody / bazény, lékařská technika
 • Specialisté na tržní segmenty s hlubokou znalostí dynamiky trhu a technologií
 • Vysoce výkonné polymery jako PVDF, ECTFE, PFA
 • Rozsáhlé portfolio polotovarů, trubek a tvarovek, montážní celky
 • Univerzální úpravy plastů, např. nehořlavé nebo elektricky vodivé
 • Zkušená, kompetentní organizace zaměřená na zákazníka
 • Vynikající podpora ze strany Technical Service Centra, celosvětové prodejní organizace a produktového managementu
 • Jednotný zdroj pro projekty našich zákazníků
 • Dlouhodobé a intenzivní vztahy se zákazníky

575 miliard USD celosvětový trh s čipy v roce 2022

Segmenty trhu a výrobky

Průmysl chemických procesů / polovodičový průmysl

 • Polotovary, trubky a tvarovky SIMONA® z PVC, PE, PP, PP-H AlphaPlus®, PVDF, ECTFE, FEP, PFA
 • Nesnadno vznětlivá úprava, certifikovaná podle FM 4910 a DIN/ISO 4102 B1
 • Shoda pro potravinářské užití podle EU 10/2011 a FDA

Těžební průmysl

 • PE materiály odolné vůči abrazivním médiím, jako SIMONA® PE 100 AP-Line a SIMONA® PE 1000 superlining

Úprava vody / bazény

 • Trubky, tvarovky a polotovary SIMONA® z PE, PP-H AlphaPlus® a PVDF pro vybavení úpraven vody, nádrží a dávkovacích systémů
 • Polotovary pro stavbu bazénů z PVC a PP-C SIMONA®, stabilizované proti UV záření
 • Trubky a tvarovky pro technologie reverzní osmózy v zařízeních na odsolování mořské vody a ve vodárnách

Trvalé poskytování vysoké kvality

V úzké spolupráci s Technical Service Centrem a výzkumem a vývojem se nově získané aplikační know-how využívá k vývoji inovativních, technicky vyspělých výrobků a k jejich výrobě v požadované, stálé kvalitě. Dalším faktorem úspěchu je globální přítomnost společnosti SIMONA. Blízkost zákazníkům a trhům přináší velké výhody, zejména v oblasti úpravy vody a polovodičů. Společnost SIMONA to zajišťuje všestranně: prostřednictvím globálních výrobních závodů, hustou prodejní sítí v mnoha zemích, díky specialistům na trh ve třech částech světa – v Evropě, USA a Asii.

Klíčové faktory úspěchu: nové aplikační know-how a globální zastoupení

Potenciál a příležitosti

 • Úprava vody: Rostoucí poptávka po čisté, pitné vodě nabízí příležitosti k růstu v oblasti vybavení zařízení na odsolování mořské vody. Podle odhadů organizace UNICEF žije dnes 3,6 miliardy lidí v oblastech, kde je alespoň jeden měsíc v roce extrémní nedostatek vody.
 • Polovodiče: Dynamická digitalizace vede k vysoké poptávce po polovodičích. Očekává se, že celosvětový trh s čipy bude mít v roce 2022 hodnotu 575 miliard USD. Trh s čipy v automobilech má díky elektromobilitě růst dokonce o 11,9 % ročně.
 • Ekologické technologie: Očekává se, že objem celosvětového trhu s ekologickými technologiemi a účinným využíváním zdrojů poroste do roku 2025 o 6,9 % ročně na více než 5900 miliard EUR. Plastová řešení zde mohou být cenným přínosem při výrobě, přepravě a skladování energie.

Zdroje: Studie PwC „Opportunities for the global semiconductor market“; Roland Berger GmbH, „GreenTech made in Germany 2018“

Vyplňte prosím formulář a kontaktujte odborníka ve společnosti SIMONA:

SIMONA AG

Business Line Manager
Jörg Eckert

Formular Infrastruktur

Formular
* povinné pole