Kontakt Contact

Rozsáhlá partnerská síť doplněná o slibnou akvizici a vysoce specializovaný tým vytvářejí nejlepší předpoklady pro využití potenciálu a společný rozvoj trhů.

Cíle business line Advertisement & Building Industry jsou ambiciózní. A byly jasně definovány akvizicí lídra na tureckém trhu pěněných PVC desek: stát se lídrem na evropském trhu z hlediska kvality, šíře portfolia výrobků a podílu na trhu.

Na dobré cestě: některé věci už jsou na místě.

Dosažení tohoto cíle vyžaduje rozsáhlou partnerskou síť. Tu jsme v posledních desetiletích už budovali. Dobrý základ. Na ten se teď můžeme spolehnout a postupně ho rozšiřovat. Tato síť sahá od dodavatele surovin přes vlastní vývoj receptur a výrobu směsí po vlastní prodejní struktury, a především zahrnuje cenná partnerství s dealery po celé Evropě.

Trh si žádá rychlost, dostupnost a hospodárnost

Pro efektivní obsluhu segmentů reklamy a pozemních staveb je nutný komplexní sortiment výrobků pro konkrétní aplikace. A samozřejmě spolehlivé procesy a konzistentní kvalita.

Klíčem k úspěchu je cílená orientace na koncového uživatele.

Organizace nové business line se specializovaným, zkušeným a přesně zaměřeným týmem z nás dělá ideálního sparingového partnera pro zákazníky a potenciální zájemce. Příklad: digitální tisk v segmentu reklamy.

Zde je nezbytné přesně znát trendy na trhu. Především to znamená mít technické znalosti odpovídající danému trhu. Jaké technologické novinky chystají výrobci tiskáren? Jak na to reagují tiskové desky? Jaký musí být povrch, aby bylo dosaženo optimálních výsledků tisku? Které odstíny bílé jsou žádané? Tyto znalosti je třeba využít k vývoji hospodárných výrobků, nikoliv „přetechnizovaných“ řešení.

Zvýšené tempo inovací

Díky specializaci jsou nová řešení, varianty výrobků a jejich úpravy rychleji připraveny pro uvedení na trh – na základě zavedeného portfolia s velmi dobrou image značky.

Rychlejší uvádění nových produktů na trh.

Patří k tomu především velmi známá a uznávaná řada výrobků SIMOPOR a náš jedinečný výrobek COPLAST se specifickými variantami různých kvalitních pěnových jádrových a krycích vrstev. Masivní podporu a pomoc při dosahování našich ambiciózních cílů nám poskytne nový člen naší rodiny SIMONA, SIMONA PLASTECH.

Specializovaný výrobní závod v Turecku, rozsáhlé know-how týmu a velmi moderní extruzní technologie především zvýší hospodárnost celé nabídky.

Kompletní balíček doplňuje dobře fungující nabídka služeb celé společnosti, zejména díky kompetentnímu technickému poradenství pro konkrétní aplikace, specifickému školení pro zákazníky a efektivní logistice, rovněž prostřednictvím našich partnerů.

Ekonomická řešení

Na komoditizovaném trhu je důležité přicházet s něčím novým. Díky efektivním strukturám, malému týmu specialistů a štíhlé výrobě lze nabídnout ekonomická řešení. SIMONA PLASTECH tento přístup urychluje díky nejmodernějšímu výrobnímu závodu, silnému prodejnímu týmu a dlouholetým zkušenostem na tomto trhu. Celkově má společnost SIMONA dobré předpoklady k tomu, aby výrazně a trvale posílila své postavení na trhu reklamy a pozemních staveb.

Klíčovým prvkem je přitom komplexní spolupráce: vzájemně si naslouchat, učit se od sebe navzájem, a tím neustále zlepšovat a rozšiřovat nabídku pro zákazníky. Společně s našimi partnery chceme objevit potenciál a ziskově rozvíjet různé segmenty. Je důležité respektovat a využívat zkušenosti a individuální znalosti jednotlivých týmů v business line, abychom pochopili segmenty trhu jako celek a mohli se spolu s našimi zákazníky správně rozhodovat. 

Segmenty trhu a výrobky

Reklama

  • Pěněné a kompaktní desky z PVC pro digitální tisk, veletrhy, světelnou reklamu a nápisy
  • Individuální úpravy a varianty podle požadavků zákazníka

Pozemní stavby

  • Volně a integrálně pěněné desky z PVC, koextrudované varianty a specifické kompaktní desky z PVC
  • Portfolio výrobků založené na vlastních recepturách, které splňují příslušné normy a osvědčení, řešení pro zákazníky z PVC a alternativních materiálů
  • Budoucí trhy: aplikace pro stěny a podlahy

Vyplňte prosím formulář a kontaktujte odborníka ve společnosti SIMONA:

SIMONA AG

Business Line Manager
Markus Götz

Formular Infrastruktur

Formular
* povinné pole