Kontakt Contact

Desky SIMONA®  PE blue 340 jsou hospodárným řešením pro vložkování nádrží pro surové, čištěné či pitné vody. Mimo jiné minimalizují náklady na čištění a desinfekci.

Technologie vystýlek umožňuje kompletní renovaci jakéhokoli tvaru nádrže. Svary natupo nebo extrudérové je vždy nutné hladce zarovnat na úroveň povrchu. Výsledkem je to, že můžeme garantovat stálou homogenní povrchovou strukturu, a to i za velmi složitých instalačních podmínek. V praxi to znamená, že čištění a dezinfekce jsou velmi jednoduché a rychlé, a tudíž lacinější než kdyby byla renovace vykonána některou z konvenčních metod.

 

Speciální vlastnosti

  • stálá struktura díky pevnému materiálu (tloušťka 8 mm)
  • vysoká chemická odolnost
  • vynikající zpracovatelnost
  • certifikováno v souladu s nařízeními DVGW pro praxi, pracovní list W 270 – neposkytovat podmínky pro rozmnožování mikroorganismů
  • lze vyloučit riziko kontaminace
  • splňuje doporučení pro kontakt s pitnou vodou vydaná německým institutem pro vyhodnocování rizik (BfR – Bundesinstitut für Risikobewertung)

SIMONA® Products for Elevated tank linings