Kontakt Contact
Elevated water tanks

V oblasti použití týkající se vodárenských nádrží pro pitnou vodu jsou SIMONA výrobky rovněž vynikající volbou. Desky ze SIMONA® PE blue 340 lze proces koroze zastavit trvale a životnost těchto nádrží tak může být prodloužena.

Většina vodárenských nádrží či věží byla zbudována v 60. a 70. letech minulého století na kruhovém nebo obdélníkovém půdorysu. Povrch, který přišel do kontaktu s vodou byl převážně zhotoven z materiálů na cementové bázi případně se jednalo  o keramické dlaždice. Postupem času byly tyto materiály atakovány hydrolytickou korozí. Vzniklé nerovnosti povrchu jsou živnou půdou pro vznik a reprodukci mikroorganismů, takže zvyšují riziko kontaminace pitné vody. Výrobky SIMONA poskytují alternativní řešení těchto problémů.