Kontakt Contact
Wastewater disposal

Vysoká flexibilita a odolnost spojená s vysokým stupněm funkčnosti jsou hlavními rysy SIMONA potrubních systémů pro odpadní vodu. Nízká hmotnost a spolehlivé metody spojování dělají instalaci snadnou a hospodárnou. V protikladu k tradičním materiálům dopravují odpadní vodu bez toho, aniž by způsobovaly jakoukoli zátěž tj. bez prosakování či vytékání do půdy nekontrolovatelným způsobem.

Hlavními příčinami poškození kanalizačních systémů je prorůstání kořenů stromů, koroze, inkrustace a praskliny v místě hrdlových spojů. SIMONA® kanalizační potrubní systémy účinně brání takovému poškození i dlouhodobě. Zákazníci profitují z této maximální jistoty s ohledem na plánování a  finanční výdaje.