Kontakt Contact

Společnost SIMONA AG je výrobce termoplastových produktů s výrobními a prodejními místy na celém světě. Našich přibližně 1300 zaměstnanců přináší špičkový zákaznický servis a poradenství a portfolio více než 35 000 výrobků představuje jeden z nejširších a nejpestřejších výrobních programů v oblasti termoplastů. Roční produkce činí více než 100 000 tun. Společnost SIMONA AG je obchodovaná na frankfurtské burze v segmentu General Standard. Firma sídlí v Kirnu ve spolkové zemi Porýní-Falci.

Nadstandardní technologie ve spojení s prvotřídním poradenstvím

Výrobní program zahrnuje plastové polotovary, trubky, tvarovky i prefabrikované díly. Mezi plastové polotovary patří desky, tyče, profily a svařovací dráty. Ty jsou, především díky své vysoké odolnosti vůči agresivním chemickým látkám, využívány zejména při výrobě chemických přístrojů a zařízení. Ale i pro obory, jako je automobilový průmysl, strojírenství, life sciences, pozemní stavby nebo reklama, vyrábíme plastové polotovary, které splňují nejvyšší požadavky.

Naše trubky a trubkové tvarovky se používají zejména ve vodovodech a kanalizacích, ale také v technice používané na skládkách. O potrubní systémy společnosti SIMONA je však mimořádný zájem i v průmyslových aplikacích.

Prvotřídní technologie, kvalita a spolehlivý technický servis jsou již více než 150 let charakteristickými znaky společnosti SIMONA. Kromě rozsáhlé nabídky standardních produktů můžeme společně s našimi zákazníky vyvinout individuální řešení pro takřka jakoukoliv aplikaci. Propracovaná logistika a celosvětová odbytová síť zajišťují, že tato řešení jsou k dispozici ve chvíli, kdy je zákazníci potřebují.

Nabízíme široké spektrum materiálů. Naše silné stránky spočívají v individuálních úpravách plastů a ve vývoji nových materiálů a materiálových kombinací.

Zpracováváme nejdůležitější plastové materiály: polyethylen (PE), polypropylen (PP), polyvinylchlorid (PVC), polyethylentereftalát (PETG), polyvinylidenfluorid (PVDF) a ethylen-chlortrifluorethylen (E-CTFE). Kromě toho se používají další, speciální materiály, například pro ortopedickou techniku.

SIMONA City

Objevte SIMONA City

Již dnes pomáhají naše produkty zlepšovat kvalitu života v mnoha oblastech. SIMONA City to má názorně ukázat. V kancelářích a veletržních halách, na letištích a nádražích, v průmyslových a výrobních podnicích, elektrárnách a čistírnách, obytných domech, nemocnicích, na mostech, v dopravních prostředcích, a dokonce ve sportu a rekreaci, tam všude se můžete spolehnout na naše produkty. SIMONA City poroste dál. Naši inženýři a produktoví manažeři mají stále spoustu nápadů, jak mohou promyšlená řešení z plastových materiálů zvýšit kvalitu lidského života.

Prostřednictvím projektu SIMONA City chceme zájemcům umožnit, aby rozmanitost aplikací našich produktů zažili na vlastní oči, a chceme vyzvat naše partnery, aby se po celém světě spolupodíleli na výstavbě města plastových řešení.

Objevte SIMONA City

Jsme globálně působící poskytovatel řešení v oblasti aplikací plastů. Vycházíme při tom neustále z užitku pro naše zákazníky. Naše technologie jsou na nadstandardní úrovni a vedle prvotřídních výrobků nabízíme spolehlivé, efektivní a rychlé procesy. Chceme náš růst utvářet sami a zůstat nezávislí.

  • Ve střednědobém horizontu chceme v koncernu SIMONA dosáhnout ročního obratu 500 mil. eur.
  • Chceme proto nadprůměrně růst a získávat tržní podíl na emerging markets v Asii, ve východní Evropě (včetně Ruska) i v Jižní Americe.
  • Na nasycených evropských trzích chceme uhájit svůj tržní podíl a růst díky novým aplikacím.
  • Chceme trvale dosahovat EBIT marže přes 5 procent p. a.
  • V rámci strategického rozvoje přistupujeme pozitivně k akvizicím.

Základem našeho úspěchu jsou zaměstnanci s vynikajícím vzděláním a velkým odhodláním a znalostmi. Výraznou podporu u nás má odborné vzdělávání a osobnostní rozvoj. To platí nejen pro naše zaměstnance. Také zákazníkům nabízíme školení v našem školicím centru Technical Service Center nebo přímo v jejich provozovnách.

Pro důležité otázky budoucnosti má společnost SIMONA připravena řešení. Plastové materiály jsou předurčeny pro použití v ochraně životního prostředí, energetice, mobilitě a zásobování vodou. Na tyto oblasti se orientuje naše korporátní strategie. V oblasti ochrany životního prostředí je SIMONA průkopníkem. Už desítky let neobsahují naše desky z PVC olověné stabilizátory zatěžující životní prostředí. Z odpadů vzniklých při výrobě se 95 % recykluje. Neustále pracujeme na zlepšování energetické efektivity naší výroby. Náš integrovaný systém managementu jakosti, ochrany životního prostředí a hospodaření s energií je základem pro neustálé zvyšování kvality našich výrobků, zlepšování našich procesů, zvyšování udržitelnosti naší ochrany životního prostředí, zlepšování naší energetické bilance a snižování našich emisí CO2. Náš systém managementu vychází z požadavků norem DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001, DIN EN ISO 50001 a ISO/TS 16949.

Společenskou odpovědnost nese společnost SIMONA nejen v domácím regionu podporou charitativních projektů, vzdělávacích zařízení a sociálních iniciativ. Anita Bürkle, v roce 2010 zesnulá vdova po dlouholetém předsedovi představenstva a dozorčí rady společnosti SIMONA AG, dr. Wolfgangu Bürklem, iniciovala v roce 2007 vznik „Nadace dr. Wolfganga a Anity Bürkle“. Po manželovi zděděný balík akcií společnosti SIMONA AG vložila do nadace jako kapitál. Akcie paní Bürkle přešly po její smrti do majetku nadace. Nadace podporuje charitativní akce obzvláště v regionu kolem německého Kirnu.

Společnost SIMONA představuje již více než 150 let kvalitu, pečlivost a spolehlivost. Podnik na zpracování kůží Carl Simon Söhne založený v roce 1857 dosáhl na počátku 20. století mezinárodního významu. Dvě světové války vedly k úpadku kožedělného průmyslu v Evropě a vážné krizi společnosti SIMONA. Jako nová oblast podnikání byla nalezena výroba plastů. Od té doby firma neustále rostla. Chceme energicky a dynamicky dosahovat našich náročných cílů a plnit vysoké požadavky našich zákazníků. Po celém světě. Individuálně. A vždy o krok napřed.

Akcie společnosti SIMONA AG jsou obchodovány v segmentu General Standard na burze ve Frankfurtu a v Düsseldorfu. Přibližně 26 procent akcií tvoří tzv. free float. Sledujeme stabilní dividendovou politiku s atraktivním výnosem.

Kirn, únor 2016